Media Doctors

Logo media doctors wit

Privacy Policy

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Middels het invullen van ons contactformulier worden verstrekte gegevens onthouden en
opgeslagen. Het gaat hier om de volgende persoonsgegevens. Naam, telefoonnummer, e
mailadres en eventueel bedrijfsnaam. Wanneer contact wordt gezocht middels mail worden
naam en emailadres opgeslagen. Bij telefonisch contact worden naam en telefoonnummer
onthouden. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor de
gegevens zijn verstrekt. De persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt en waarvoor toestemming is gegeven.

Verstrekking aan derden

Alle persoonlijke informatie dat met ons is gedeeld wordt vertrouwelijk behandeld en nooit
met derden gedeeld wanneer hier geen toestemming voor is gegeven. Het kan voor komen
dat derde partijen worden ingeschakeld om zo een dienst of project te kunnen verwezenlijken. Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens die voor hen noodzakelijk zijn. Media Doctors zal ervoor zorgen dat gegevens die aan derden worden verstrekt, niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Externe websites

Via onze website wordt een enkele keer gelinkt naar een andere website. Echter is Media Doctors niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van deze websites. Het privacybeleid van deze site is niet van toepassing op externe websites. Gegevens die eventueel worden verstrekt aan deze websites, zijn enkel toegankelijk voor diegene waarvoor dit noodzakelijk is.

Wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

Gebruikers hebben te allen tijde het recht opgegeven persoonlijke gegevens in te zien, te
wijzigen of te laten verwijderen. Het verzoek van een van bovenstaande handelingen kan
worden ingediend bij Media Doctors. Dit kan via post, Beltrumsestraat 6, 7141 AL Groenlo,
telefoon: 0544769007, email: info@mediadoctors.nl

Aanpassing privacy statement

Media Doctors behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Aanpassingen zullen op deze pagina weergegeven worden. Gebruikers wordt geadviseerd regelmatig te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Laatst bijgewerkt op 6 maart 2021